Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Domov seniorů Drachtinka
Domov seniorůDrachtinka

Základní informace o službách

"Starý člověk, kterému věk nadělil zranitelnost,  křehkost, bolest a životní zkušenost potřebuje cítit pocit bezpečí, přijetí, úctu a respekt. Potřebuje cítit, že je stále užitečný a má své místo mezi námi.                                                                                                                                         Smyslem naší práce je podporovat, pomáhat a pečovat o naše klienty s respektem k jejich jedinečnosti a poskytovat jim takový pocit bezpečí jako kdybychom právě pečovali o svoje blízké nebo sami sebe". 

 

Domov seniorů Drachtinka je organizací poskytující tři sociální služby, dvě sociální služby pobytového typu a jednu ambulatní sociální službu. 

Pobytové sociální služby:

 • Domov pro seniory s kapacitou 77 lůžek
 • Domov se zvláštním režimem s kapacitou 10 lůžek

Domov pro seniory

Identifikátor: 4368889

Posláním služby domov pro seniory je poskytovat ubytování, stravování, a celodenní podporu a péči seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, kterou nelze zajistit v domácím prostředí ani s pomocí rodiny nebo jiných služeb.

Cílovou skupinou jsou osoby:

 • převážně osoby s trvalým pobytem na území města Hlinska nebo v jiné obci Mikroregionu Hlinecko, 
 • zejména starší 60 let
 • které o poskytované služby mají zájem a s poskytovanými službami svobodně souhlasí,
 • které potřebují každodenní nepřetržitou individuální podporu, pomoc a péči v rozsahu nabízených služeb v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologických potřeb, péče o zdraví, osobních aktivit a záležitostí, 
 • kterým péči nelze zajistit terénními nebo ambulantními sociálními službami v domácnosti
 • kterým hrozí riziko sociální izolace, 
 • které nevyžadují celodenní intenzivní zdravotnickou péči. 

Prostory sociální službu domov pro seniory jsou rozloženy ve čtyřech podlažích, kde je pro klienty vyhrazeno 21 jednolůžkových pokojů a 28 dvoulůžkových pokojů s vlastním sociálním zařízením. Klienti mají k dispozici další společné prostory Domova ke společenskému setkávání a trávení volného času.

Domov se zvláštním režimem

Identifikátor: 7771503

Posláním služby domova se zvláštním režimem je zajišťovat podporu, pomoc a péči osobám se sníženou soběstačností zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo jiného druhu demence, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, kterou nelze zajistit v domácím prostředí ani s pomocí terénních či ambulantních sociálních služeb.

Cílovou skupinou jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo jiného druhu demence, jejichž nepříznivá sociální situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby, kterou nelze zajistit v domácím prostředí ani s pomocí terénních či ambulantních sociálních služeb.

Centrum denních služeb Motýl

Identifikátor: 7284682

Posláním centra denních služeb je poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením od 18 let věku. Péči a podporu při zvládání běžných denních činností a při zapojování do běžného života vrstevníků s ohledem na jejich individuální potřeby, možnosti a zájmy klienů.

Cílová skupina klietnů jsou osoby:

 • s kombinovaným postižením, kdy dominantním je postižení mentální, přidružené jiné smyslové postižení.
 • Osoby s mentální postižením, především osoby s dg.Downův syndrom či jiné genetické mentální postižení.
 • Osoby se zdravotním postižením. 

 

Rychlé kontakty

Domov seniorů Drachtinka Erbenova 1631
539 01 Hlinsko

IČO: 275 20 269

tel.: +420 469 315 871  info@drachtinka.cz

Centrum denních služeb Motýl Fügnerova 937
539 01 Hlinsko

tel.:+420 601 360 391
motyl@drachtinka.cz

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mohlo by Vás zajímat


nahoru